Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

SkipPers Seilskole

SkipPers Sailing school

Lær deg seiling - learn to sail

ombord på S/Y Amelie d'Oslo

Om SkipPer og Seilskolen.

English, see below.

SkipPer (Per Arvid Holt) er en av de som virkelig dro til sjøs som 16-åring. Han har nesten alltid jobbet i yrker som er relatert til sjøen, alt fra Kaptein til arbeids-dykker.

Som sjøoffiser har han seil på mange forskjellige typer skip alt fra forskningsfartøy, passasjer katamaran, kjemisk tankskip og dykker charterbåter.


SkipPers seiling erfaring er hovedsakelig fra lange reiser, to turer fra Norge til Middelhavet og tilbake og da med hele familien. To ganger har han krysset Atlanterhavet. Fire ganger Middelhavet på langs, mange kortere turer i Nordsjøområdet har det også blitt.


Sikkerhet er hans store fanesak, skipPer vant prisen for beste sikkerhets- forberedelser i ARC 2012 regatta. Hans bakgrunn som instruktør innen opplæring av redningspersonell for Nordsjøen er trolig en av årsakene til hans engasjement for å utdanne trygge seilere.


Undervisningserfaring har han blant annet fra 12 års erfaring som PADI dykker instruktør.


Inntil nylig jobbet han som HSEQ Manager i ett shipping firma, nå ønsker han å gjøre havet til allemannseie ved å starte en seilskole.  

SkipPers Seilskole har som målsetning å:


Gi elevene en opplevelse av god læring og mestring om bord på S/Y Amelie d’Oslo under trygge og sikre forhold.  

SkipPer (Per Arvid Holt) is one of those who really went to sea as a 16-year-old. He has almost always worked in occupations that are related to the sea, ranging from Captain on merchant ships to professional diver.


As a deck officer he has worked on many different type of ships, ranging from research vessels, high speed passenger catamaran, chemical tankers to dive charter boats.


His sailing experience is mainly from long voyages, two trips from Norway to the Mediterranean and back with the whole family. Crossing the Atlantic twice. Four times the Mediterranean and many shorter trips in North Sea area.


Safety is his main concern, skipPer won the award for best safety preparations in ARC 2012 regatta. His background as an instructor for training North Sea rescue personnel for over three years is probably one of the reason for this commitment to educate safe sailors.


SkipPer has 12 years of teaching experience as a diving instructor within the PADI system.


Until recently he was employed as a HSEQ Manager in a shipping company now he want to give people the opportunity to learn to love the sea by starting a sail school.


Skippers Sailing school aims to:


Give students a good experience with learning and mastering sailing on board S/Y Amelie d'Oslo under safe and secure conditions.