Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

SkipPers Seilskole

SkipPers Sailing school

Lær deg seiling - learn to sail

ombord på S/Y Amelie d'Oslo

Ukes kurs for nybegynnere.

English, see below

Dette kurset er for deg som har lyst til å prøve seiling, du trenger ingen forkunnskaper, men lyst må du ha.


På kurset vil du få oppleve tur seiling på sitt beste, skikkelig seilferie med herlige dager; sol, sommer og varme. Vi seiler rundt kysten av Mallorcaog besøker nye steder og byer hver dag.


SkipPer Seilskole er like mye seilferie som kurs og med havet som klasserom vil du garantert ikke kjede deg.

Middelhavets asur blåe vann har en badetemperatur som du aldri opplever i Norge.


Annen hver natt ligger vi på anker eller besøker en by. Lit avhengig av opplegget er enten all mat om bord er inkludert, eller vi benytter felles matinnkjøp og deler på kostnaden. På restaurant betaler hver for seg.


Kunnskapen om seiling kommer med praksis.


SkipPer har mange års erfaring som dykkerinstruktør og som instruktør for redningsmenn i Nordsjøen, hans store fanesak er sikkerhet, så en skikkelig sikkerhets gjennomgang før avreise/seilas skal alle ha.

Alle skal ha kjennskap til alt fra brannslukning til mann over bord.


Om bord på Amelie går vi igjennom alt utstyret fra vinsjer til tau. Vi setter navn på sakene og hvor de er.


Alle skal ta og kjenne på alt, prøve alt, repetisjon er nøkkelen til kunnskap


Så seiler vi avsted, kun en liten tur før vi ankrer og øver på mann over-bord.  

Vi begynner pent og rolig, setter seil, krysser, lenser og rever.

Ta det rolig alle ord og uttrykk vil bli forklart.


Slik bygger vi kunnskap, og litt etter litt overtar dere roret på S/Y Amelie d’Oslo.


Så er det dere som på egenhånd planlegger og seiler Amelie med meg som passasjer.

Viderekommende kurs


Dette er for deg som har gjennomført nybegynnerkurs eller for de som har seilt litt fra før.

Dette kurset tar deg ut på havet og med natt seiling om været tillater det. 

Men her som på nybegynnerkurset, sikkerhet kommer først.

Vi gjennomgår alt fra matlaging til sjøs og til vaktordninger. Lurer det en langtur seiler inne i deg, men ikke er helt sikker, kanskje kan dette kurset gi deg svar.

Dette kurset krever noe eget sikkerhetsutstyr: hodelykt, sikkerhets line, kniv, nød blinker. Det blir ikke den store utgiften, du kan selv velge en pakkeløsning fra SkipPers Seilskole eller du kan få det meste på Biltema. 

Påmelding


Påmelding skjer ved at du betaler inn depositum på 1500 kr. til SkipPers Seilskole konto nummer: 9235.17.89028

Med andre ord, ingen er garantert plass på kurset før depositum er mottatt og bekreftet.

Skulle kurset bli kansellert vil du få depositumet tilbake. melder du deg selv av kurset returnerer vi 50% av depositumet inntil 30 dager før kursstart. Melder du deg av senere er dessverre depositumet tapt. Ett ukeskurs inkludert mat ombord ligger på ca. 6000 nok.

Mat ombord.


Maten er inkludert i kurset.

Normalt vil det meste være kjøpt inn før du kommer ombord, med unntak av ferskvarer som vi kjøper inn for noen dager av gangen og selvfølgelig tar vi hensyn til allergier og slikt så langt det er mulig. Vareutvalget er godt, men ikke som alt er som i Norge.


Drikke:


Inkludert i kurset er vann, te,kaffe og saft/juice. Du kan gjerne kjøpe inn eget drikke og ha det på lugaren.

Det vil også være kaldt brus og øl til salgs ombord.

Kjøleskapet er ikke tilgjengelig for eget drikke.

Alkoholen lar vi ligge så lenge vi seiler eller har undervisning.

Til ankers eller i havn kan du gjerne nyte ett glass vin eller øl

Vi praktiserer at det er ro ombord fra klokka midnatt, men for de som sover lett kan; Sov i ro være smart.


Hvordan kommer jeg meg ned til Amelie og Middelhavet?


Når du har meldt deg på kurset vil vi hjelpe deg med å finne de beste billettene. Du må kjøpe de selv, men vi sender deg linker til de selskapene som etter vår vurdering fungerer best.

Dersom du skulle ha meldt deg på ett kurs og ikke finner flybillett, vil vi hjelpe deg. Skulle hellere ikke vi klare å finne fly, så får du depositumet til bake.

Men, det er alltid ett men. Dette gjelder ikke dersom du har meldt deg på kurset og venter mer enn 14 dager med å finne flybillett.

Med andre ord, når du har meldt deg på ett kurs, så bør du snarest finne flybillett. 

One week course for beginners.


This course is for those who like to try sailing, you need no previous experience.

On this course you will experience sailing at its best, proper sailing holiday with wonderful days; sun, summer and heat. We sail around the coast of Mallorca and are visiting new places and cities every day.


SkipPer Sailing school is as much a sailing holiday as course, and with the sea as your classroom you will definitely not get bored.


Mediterranean azure blue water with a sea temperature you never experience in Norway.

Every other night we either lie at anchor or visit a city.


Depending on the scheme, either all the food on board is included, or we use common food shopping and divided cost.

At restaurants we pays separately.

The knowledge of sailing comes with practice.


SkipPer has many years of experience as a sail and dive instructor and in addition he have been an instructor for rescue personnel in the North Sea, his main concern is security, so a proper safety go through prior to departure is mandatory.


Everyone should have knowledge of everything from fire extinguishing to man overboard drill.


On board Amelie we go through all the equipment from winches to ropes. We put names on the them and where they are.

Everyone should touch and try everything, learn to know them and what they do, repetition is the key to knowledge


Before we set sail we practice man overboard drill.


We slowly build knowledge, and gradually the students take over the responsibility for sailing S/Y Amelie d'Oslo.


My goal is that within a week I will more and more letting the responsibility for sailing Amelie over to you and I become the passenger.

Intermediate courses.


This is for those of you who have completed beginner’s week or for those who have sailed a bit from before.

This course takes you out on the ocean with night sailing if weather permitting.


As in the beginner class, safety comes first.

We review everything from fire drill, man over board to cooking at sea.


Are you dreaming of ocean sailing, but are not quite sure, maybe this course can give you the answer.


This course requires some personal safety gear: Headlamp, safety line, knife, emergency flash lamp. It is not a big expense; you can choose a package from SkipPers Sailing school or you can get most of it from your local hardware store.

Signing up.


When signing up for a course you will be asked to pay a deposit of 150€.

In other words, no one is guaranteed a place on a course until the deposit is received and verified.


Should the course be cancelled, you will get your deposit back. If you have to cancel, we will return 50% of the deposit up to 30 days before the course starts, less than 30 days prior to course start, unfortunately deposit is forfeited.

One-week course including food on board is approximately 650€.

Food is normally included in the course.


Most of the food is purchased before you get on board, except for fresh food which we buy for a few days at a time. We take into consideration allergies and such, as far as possible, we will probably need your help and advice on what to buy.

Drinks are Included in the course such as water, tea, coffee and juice. You may want to buy your own soda and beer/vine and store it in your own cabin.

There will also be cold soda and beer for sale on-board.

The refrigerator is not available for private drinks.


We let alcoholic beverages lie when we are sailing.

At anchor or in port, you can feel free to enjoy a glass of wine or beer

We practice it is calm on board from midnight, but for those who sleeps lightly, bring earplugs

How do I go by finding a flight to Amelie and the

Mediterranean?


Once you have signed up for the course, we will help you find the best tickets. You must buy them yourselves, we will send you links to the companies that in our view works best.

If you have signed up for a course and cannot find any flight ticket, you get your deposit to back.

However, there is always an exception. This does not apply if you have signed up for the course and waited more than 14 days before you try to find a flight.

In other words, once you've signed up for one course, then you should immediately find a flight ticket or you could get the ticket first after been in contact with us regarding availability.