Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

SkipPers Seilskole

SkipPers Sailing school

Lær deg seiling - learn to sail

ombord på S/Y Amelie d'Oslo

Velkommen til SkipPers Seilskole.

English, see below.

Fra gammelt av var navigasjonens kunst forbehold de få, i dag har vi hjelpemidler som gjør det hele en god del enklere, men godt sjømannskap må til for en sikker seilas.

Ombord på S/Y Amelie d'Oslo vil lære deg seilingen ved å seile, ingen klasseroms undervisning. Du vil forstå hvordan seilene fungerer ved å prøve og feile.


I tillegg til selve seilingen er det mye mer en også bør kunne for å bli en fullbefaren seiler, her er noen eksempler på hva du vil få anledning til å prøve deg på; sikkerhet, planlegge seilas, tradisjonell navigasjon, jobbe med tau, reparere seil, reparasjoner og vedlikehold, vedlikehold av motoren, stå til rors, legge til kai og lage mat i dårlig.


Introduksjon til seiling er viktig, ingen macho greier, sakte og sikker opplæring slik at en mestrer seiling og ikke blir skremt.


Seiling kan som de fleste aktiviteter gjennomføres på mange nivåer, på SkipPers Seilskole tar vi for oss det grunnleggende, sikkerhet og seilglede går hånd i hånd.


Jeg kan ikke gjøre noen til fullbefarne seilere på en uke, men kanskje kan jeg være med å så ett frø som igjen leder til en ny interesse.

Ingenting ville gledet meg mer!


Så hvorfor bør du lære deg seiling hos SkipPers Seilskole?


SkipPer har seilt langt og mye, han har fra tidligere 15 års erfaring med undervisning. Han er utdannet til Kaptein for store skip og har mange års erfaring som sjømann. En lang og bred erfaring innen praktisk seiling og sjømannskap som vil sikre ett godt kurs.

Og så elsker han havet og slikt har lett for å smitte over


SkipPers filosofi er: 

Det du har gjort i praksis en del ganger, det kan du.


Seilkurset er en passe blanding av undervisning og bare nyte ferien og havet. Ja, seiling er fellesnevneren, men en må jo nyte solen og havet også.

Vi kan love deg at du med sikkerhet vil få ny kunnskap, flotte opplevelser, nye venner - og en drømmeferie.

Velkommen ombord!


Welcome to SkipPers sailing school.

The art of navigation has from ancient time been a expertise for the few. Today we have electronic aids which makes it a whole lot easier, still good seamanship is necessary for safe sailing.


On-board S/Y Amelie d'Oslo you will learn sailing by sailing, no classroom teaching. You will learn by guidance and trial and error.


In addition to the sailing is much more you should know before you are fully fledged sailor, here are some examples of what you will have the opportunity to try on; security, planning the voyage, traditional navigation, work with ropes, repairing sails, repairs and maintenance in general, maintenance of the engine, standing at the helm, to dock and cook in bad weather.


The introduction to sailing is important, no macho stuff, slow and safe training under guidance in safe conditions

Sailing can as most activities be carried out on many levels, on SkipPers Sailing school we look at the basics, safety, sailing and pleasure go hand in hand.


I cannot make anyone able-bodied sailors in one week, but maybe I can be the one to give you an adventure that in turn lead to a new hobby.

Nothing would have delighted me more!


So why should you learn sailing at SkipPers Sailing school?

SkipPer has sailed far and long and in that way many year’s experience as a sailor. He also have 15 years of experience in teaching.


In addition, he has also been a Captain for large merchant ships.

SkipPer has a long and broad experience in practical sailing and seamanship which will ensure you a safe and worthy course.


And he loves the sea and such tend to spill over.


SkipPers philosophy is:


What you have done in practice a few times, you have learned.


A sailing course is a right blend of education and just enjoy your holiday and the sea. Yes, sailing is the common denominator, but one has to enjoy the sun and sea as well.


We can promise you that you will surely gain new knowledge, great experiences, new friends - and a dream vacation.


You are welcome on board!